logo

Actualitat Notícies

Telefonia, et continuen cobrant després de donar-te de baixa? Reclama!

Sabies que en canviar de companyia la baixa ha de fer-se efectiva en 2 dies hàbils i que el cobrament del mes complet es considera abusiu i il·lícit? Vodafone ha retornat a un soci d'OCU més de 1.500 euros per cobrar-li factures posteriors a la baixa, un exemple més que reclamar val la pena.

Reclamar a una empresa amb OCU

Donar-se de baixa o demanar la portabilitat a una altra companyia de telèfon pot comportar, en algunes ocasions, una sèrie de problemes com a penalitzacions improcedents per incompliment del compromís de permanència, cobrament de les despeses per cancel·lar o desistir de la portabilitat o que l'antic operador et continue facturant, com el cas del nostre soci amb Vodafone.
Més de 1.500 euros per factures posteriors durant quasi dos anys

El soci d'OCU tenia contractat un servei de telefonia mòbil i televisió amb Vodafone va decidir canviar a una altra companyia, que va gestionar la portabilitat. Vodafone, a més de registrar la portabilitat en aqueixa mateixa data, va registrar la baixa sol·licitada dues setmanes després. No obstant això, els serveis de l'operadora van seguir actius, carregant en el compte de l'usuari rebuts mensuals de 90 euros durant quasi dos anys.

Després de conéixer la situació, OCU es va dirigir a Vodafone per a reclamar-li la quantia corresponent i l'operadora va realitzar un abonament al soci per import de 1.520 euros en concepte de compensació per la facturació emesa després de la baixa dels serveis, que van romandre activats de manera irregular per part de la companyia.

A més de l'anul·lació de les factures controvertides, OCU va instar a l'empresa, amb èxit, a la cancel·lació de les dades personals del soci de qualsevol registre de solvència econòmic-patrimonial negativa en què haguera pogut resultar indegudament inscrit.

Consells per a canviar d'operador

Que l'antic operador continue facturant és només un exemple de les queixes que arriben a l'assessoria jurídica d'OCU. Però no és l'única: actualment, algunes de les reclamacions més freqüents a Vodafone estan dirigides al fet que l'operadora no aplica les ofertes i descomptes corresponents en la factura, o al fet que la factura arriba amb un cost per damunt del contractat.

Recordem que telefonia va ser el sector més reclamat durant 2018 en la nostra plataforma online Reclamar, sent Vodafone l'empresa més reclamada.

Empreses més reclamades 2018

empresas más reclamadas 2018

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías