logo

Què és l'OMIC

Què és l'OMIC?

Les OMIC són definides per l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana com a Agents del Sistema de Protecció i Defensa dels Consumidors, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC), són establiments oberts al públic, creats per les entitats locals (Ajuntaments), que presten el servei d'assessorament i informació al consumidor i usuari, i serveixen de llit per a les seues reclamacions.

Les OMIC exerceixen funcions en matèria de prevenció, i protecció en l'àmbit específic de consum i, en funció de les necessitats i recursos de la població, podran desenvolupar a més funcions en matèria de promoció i participació:

A) PREVENCIÓ, quant a la informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets; inspecció de béns i serveis de consum comú, ordinari i generalitzat, i recepció de peticions concretes per a elevar-les a les autoritats competents.

B) PROTECCIÓ, quant a recepció de denúncies i reclamacions dels consumidors, i mediació en els *confictos sorgits entre aquests i empresaris amb motiu de les relacions de consum.

C) PROMOCIÓ, quant a la realització d'activitats de formació i educació per al consum.

D) PARTICIPACIÓ, quant a servir de seu al sistema arbitral de consum, i quant a la creació d'òrgans consultius i de participació dels consumidors.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías