logo

Privacitat en Internet i Ús Segur i Responsable d'Internet entre Menors

Consells per a la Privacitat en Internet

Programa d'Ús Segur i Responsable d'Internet entre Menors

L'ASSOCIACIÓ D'INTERNAUTES ens ofereix Deu Consells que adults i menors han de conéixer per a gestionar la privacidad en Internet.

D'altra banda, us recomanem que visiteu la pàgina web de l'OFICINA DE SEGURETAT DE L'INTERNAUTA (*OSI), que entre altres coses molt interessants, té un programa específic per a PROMOURE L'ÚS SEGUR I RESPONSABLE D'INTERNET ENTRE ELS MENORS.

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías