logo

Contractació de Subministres: Recomanacions de l'OMIC

Contractació de Servicis Básics,
Recomanacions de l'OMIC 

Hui dia les empreses del sector dels subministraments bàsics utilitzen tècniques agressives per a captar clients. Però també un altre tipus d'empreses, com les que es dediquen a la venda de tota mena de productes a domicili, casa per casa...

Ja es tracte de Llum, de Gas, o de Telefonia, Internet i Telecomunicacions en general, el consumidor de hui ha de ser prudent i cautelós, i no confiar en qualsevol que es planta a la porta de la seua casa amb excuses vàries, o li per a fins i tot en ple carrer per a fer-li una oferta "sucosa".

L'objectiu d'aquests comercials no és un altre que VENDRE, vendre contractes de subministrament, i per a això, utilitzen excuses molt variades.

Si vosté es troba en un d'aquests casos, aquestes són les nostres RECOMANACIONS:

  • El consumidor ha de conéixer els seus drets, però també exigir-los. La funció bàsica d'una OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor) és informar i orientar, abans que es presente el problema. Davant qualsevol situació sospitosa, consulte'ns primer.
  • No deixar-se portar per les ofertes, per molt seductores que semblen. L'essencial està en la lletra xicoteta, en “el que no es veu”.
  • Siguem consumidors conscients: el criteri “econòmic” no ha de ser l'únic que li espente a prendre una decisió. Tinga en compte que es tracta de contractes d'adhesió, és a dir, no es negocien individualment, sinó que vosté s'adhereix a ells com un paquet.
  • Ha de conéixer totes les condicions del contracte (siguen econòmiques o no, per exemple si hi ha “permanències”, i en aqueix cas quina seria la penalització en cas d'incomplir la permanència… Però també: terminis de baixa, obligacions addicionals, recàrrecs per serveis no sol·licitats (per exemple, emetre factures en paper) i, en general, si existeixen clàusules que puguen ser abusives. 
  • No facilitar dades personals (inclosos els bancaris), en cap cas.
  • No signar res sense haver-ho llegit o reflexionat previamente.si ha signat un contracte a distància, o fora de l'establiment mercantil, disposa de 14 dies des de la signatura del contracte o des de l'activació del servei, per a desistir per escrit, o d'una altra forma que vosté tinga constància que exerceix aquest dret. Estan obligats a entregar-li un DOCUMENT DE REVOCACIÓ JUNTAMENT AMB EL CONTRACTE. Exigisca sempre còpia dels documents de la visita.
  • Cura: la llei obliga als empresaris que oferisquen subministraments d'aigua, llum o gas, o calefacció mitjançant sistemes urbans, a informar el consumidor si desitja que el subministrament done començament durant el període de desistiment. Això significa que s'anul·laria el seu dret a desistir... Fixe's, perquè els contractes solen incloure una casella en la qual afirmen que vosté ha sigut informat d'aquesta possibilitat i que la consent.
  • A l'hora d'efectuar una reclamació (o qualsevol gestió en general amb una empresa), si ho fa per telèfon sol·licite un número de justificant, o sol·licite que graven la conversa. I si ho fa per escrit, guarde còpia i justificant de lliurament de la reclamació.

INFORMACIÓ I EDUCACIÓ ÉS LA CLAU PER A PREVINDRE

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías