logo

L'oficina OMIC

Actualment, l'OMIC d'Alcoi compta amb els següents recursos humans:

- Una Tècnica de Consum

- Dos Inspectors de Consum

- Una Administrativa

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías