logo

Actualitat Notícies

Què fer si l'inquilí no paga el lloguer

Coneix quins mecanismes et poden ajudar a garantir el lloguer, perquè anar als tribunals no sol compensar.

Primer, un acord per les bones

Una cosa és retardar-se uns dies en el pagament del lloguer i una altra molt diferent deixar de pagar més d'un mes de lloguer, que és el cas que ens ocupa. En una situació com aquesta el propietari deu, primer, cridar l'atenció de l'inquilí, ja siga per telèfon o per escrit. Si l'inquilí no respon, haurà de tornar a reclamar-li el pagament, però ja per via fefaent, és a dir, per mitjans que suposen una prova legal: burofax, conducte notarial, o acte de conciliació judicial. Si encara així l'inquilí no paga, no queda més remei que anar a judici.

Pot reclamar el que se li deu, o resoldre el contracte i sol·licitar el desnonament per impagament, o les dues coses alhora. En el cas que l'inquilí siga solvent, reclama el que et deu. Si no, oblida't de reclamar-li els deutes, ja que, a més de no cobrar res, hauràs de fer-te càrrec de les despeses pel procés judicial. Millor centra't en resoldre el contracte i recuperar l'immoble.

El desnonament d'un inquilí morós

  • Els desnonaments se solucionen en un judici verbal, un procediment ràpid i no massa complicat, encara que requereix presència d'advocat i procurador.
  • Desnonament per impagament de lloguer quant costa?
  • Tinga en compte que els seus honoraris són lliures i poden variar molt de l'un a l'altre. Com a exemple, per a un impagament de dues mensualitats de 1.200 euros, el cost del judici pot suposar entre 800 i 4.000 euros. Si comptes amb alguna assegurança de defensa jurídica, usa'l.
  • Abans que se celebre el judici, l'inquilí té la possibilitat de pagar el que deu, mitjançant un depòsit en el jutjat o davant notari (el que es coneix com a “enervació”). Perquè el problema de desnonament es resolga ràpidament, l'amo pot comprometre's a perdonar tota o part del deute a canvi que l'inquilí abandone l'immoble en el termini pactat.

Consells útils per a evitar inquilins morosos

  • Abans de llogar la teua propietat, assegura't de comprovar la identitat de l'inquilí i la seua solvència (demane-li còpia de dues nòmines i el seu número de la Seguretat Social).
  • Altres mesures previstes per llei són:
  • Fiança. Com a mínim equivalent a una mensualitat (dues, si no es tracta d'un habitatge)
  • Garanties complementàries. A més de la fiança legal, la Llei d'Arrendaments Urbans permet sol·licitar una garantia addicional que per a contractes d'habitatge està ara (des del 6 de març de 2019) limitada a un valor equivalent a 2 mensualitats de renda.
  • Aval personal privat. És més fàcil per a l'inquilí que el bancari, però el propietari haurà de comprovar la solvència de l'avalista.
  • Segur d'impagament. Algunes asseguradores cobreixen l'impagament del lloguer, el desnonament i els desperfectes dels habitatges, però normalment s'exigeix que l'immoble siga l'habitatge habitual de l'inquilí.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías