logo

Actualitat Notícies

DRETS DELS VIAJERS EN TRANSPORT AERI I MARÍTIM

TRANSPORT AERI:

En vacances s'incrementa el nombre de vols aeris, i amb això, les reclamacions per denegació d'embarque, cancel·lacions o grans retards d'aquests... Sabria vosté com actuar davant una d'aquestes situacions?, quins són els seus drets?, on acudir si es troba en el mateix aeroport?...

Tots els ciutadans de la Unió Europea tenim els mateixos drets davant aquestes situacions, i es troben regulats en el Reglament Europeu 261/2004, que estableix les normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarque i de cancel·lació o gran retard dels vols.

A Espanya, l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) és l'organisme responsable de vetlar per determinats aspectes de la protecció dels usuaris del transport aeri, en concret dels drets previstos en el Reglament.

Recentment AESA ha renovat la seua pàgina web, amb la finalitat de difondre els drets dels passatgers del transport aeri, facilitar la comunicació amb ells, quan s'han vist afectats per una denegació d'embarque, cancel·lació,  retard o canvi de classe, i quines mesures poden adoptar si els seus drets han sigut vulnerats. Tota aqueixa informació es pot consultar en els següents enllaços:


TRANSPORT MARÍTIM:

Pels ports espanyols embarquen i desembarquen un número molt important de passatgers, tant en els serveis marítims amb els arxipèlags de Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla, com els que utilitzen els nostres ports durant les escales de vaixells de creuer, sector en el qual Espanya ocupa una posició rellevant. Més de 28,6 milions de persones van embarcar o van desembarcar en les nostres instal·lacions portuàries en 2014, de les quals més de 7,6 milions ho van fer en escales de creuers.    

A Europa més d'una de cada 5 persones troben dificultats en viatjar, a causa de la seua avançada edat, discapacitat o mobilitat reduïda. Per a fer de cada viatge una experiència agradable, la Unió Europea ha establit una sèrie de drets que tenen com a objectiu permetre-li viatjar en igualtat de condicions, qualsevol que siga la manera de transport que utilitzen.

El Reglament (UE) 1177/2010 estableix els drets dels passatgers que viatgen per mar i per vies navegables, entre els quals destaquen els relatius al tracte no discriminatori i a l'assistència gratuïta a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, a la compensació financera per pèrdua o danys de l'equip de mobilitat, i als drets a la informació i indemnització o assistència dels passatgers en cas de cancel·lació o retard.

Aquest Reglament estableix una sèrie de drets mínims dels passatgers que utilitzen:

  • serveis de passatge el port del qual d'embarque estiga situat en el territori d'un Estat membre (de la UE),
  • serveis de passatge explotats per transportistes de la UE des d'un port situat en un país tercer fins a un port situat en un Estat membre,
  • un creuer el port del qual d'embarque estiga situat en el territori d'un Estat membre

En aquest enllaç podran trobar el FORMULARI DE QUEIXA O RECLAMACIO DE DRETS DELS PASSATGERS que viatgen per mar i vies navegables.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías