logo

Actualitat Notícies

DADES OMIC PRIMER SEMESTRE 2019
L'OMIC tramita 420 expedients en la primera meitat de 2019
 
Hem recuperat 15.672 euros per a la ciutadania
 
Durant els 6 primers mesos de l'any l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, OMIC, ha recollit 420 sol·licituds de consumidors, de les quals 414 eren reclamacions, 6 queixes i aquest any, cap denúncia.
 
Cal ressaltar que de les 414 reclamacions, 138 han estat resoltes per mediació de l'OMIC, és a dir el 33%, un total de 268 expedients estan en tràmit, el 65%, 1 ha estat derivada a serveis territorials i 7 han estat arxivades, el 2%.
 
Quant als sectors més demandats destaca telefonia amb 214 reclamacions, suposa el 52%, gas; 38 reclamacions, el 9%, i altres serveis; 46 reclamacions, l'11%. La resta són de diferents sectors amb un número i percentatge molt reduït.
 
Els motius més reclamats són Incompliment condicions de venda amb 109 un 26%, la mala prestació del servei suposa un 17% amb 70 reclamacions i uns altres un 42% amb 172. Entre aquests ‘altres’ podem ressaltar: disconformitat amb la facturació; 56 reclamacions, facturació posterior a la baixa; 23 reclamacions, altes fraudulentes o sense consentiment o Usurpacions d'identitat per a contractar; 17 reclamacions, baixa del servei; 15 reclamacions, facturació per serveis no prestats; 14 reclamacions, desistiments; 13 reclamacions i uns altres representen entre 1-2%.
 
Segons Teresa Sanjuán, regidora d'Informació i Defensa del Ciutadà «des dels serveis de l'ajuntament continuem treballant per a defensar els drets dels consumidors, actuant i mitjançant davant aquells casos que hagin pogut suposar un perjudici per a la ciutadania de la nostra ciutat. El nostre objectiu és denunciar aquestes situacions i recuperar si és possible allò que han perdut els nostres consumidors. Per a això, l'ajuntament disposa d'un equip tècnic especialitzat en aquestes qüestions fent una gran labor vetllant pels interessos dels ciutadans».
 
Ressaltar que sol haver-hi més denúncies, però se solen classificar com a reclamacions si hi ha una pretensió econòmica i existeixen possibilitats de recuperar diners per part del consumidor.
© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías