logo

Actualitat Notícies

Comerç electrònic: canvis en l'IVA
Comerç electrònic: canvis en l'IVA

 

Canvis en l'IVA de les compres en línia: des de l'1 de juliol, qualsevol producte que vinga de fora de la Unió Europea haurà de pagar IVA.

Recorres habitualment a les compres en línia? Molts consumidors fan les seues compres en botigues que no pertanyen a la Unió Europea, com la famosa Aliexpress.

Les importacions de fora de la UE passen per duana

Els béns procedents de fora de la Unió Europea (o de territoris en els quals no s'aplica l'IVA, com Canàries, Ceuta o Melilla) estan subjectes a l'IVA i als aranzels que corresponguen: la mercaderia ha de passar per la duana per a liquidar l'impost i els aranzels. Fins ara, en el comerç electrònic:

 Els béns amb un valor de fins a 22 euros estaven exempts d'IVA.
 Les mercaderies de menys de 150 euros no pagaven aranzels.

Per tant, quan compraves algun objecte de menys de 22 euros, aqueix bé no estava subjecte a tràmits duaners i no calia assumir cap cost. Si se superava aqueixa quantia, el consumidor sí que estava obligat a pagar en la duana aqueix import, al qual calia sumar la comissió per realitzar els tràmits duaners corresponents que aplicava l'agència de transports encarregada de l'enviament (Correus, *FEDEX, DHL, UPS, etc).
Canvis des de l'1 de juliol

Aquest sistema era una font d'evasió fiscal, ja que moltes botigues estrangeres declaraven un valor de la mercaderia inferior a 22 euros, impossible de verificar en la pràctica pel gran volum de comerç electrònic extracomunitari. Però a partir de l'1 de juliol tot demanat que vinga d'un territori fora de la Unió Europea haurà de pagar IVA, siga com siga el seu import.
 

Un canvi que afecta directament el consumidor

Què suposa aquest canvi per al comprador? Perquè depén dels casos.

 •  Si el venedor o el marketplace s'acullen al nou règim especial de Finestreta Única d'Importació, conegut com IOSS (Import One Stop Shop), el consumidor pagarà el producte amb l'IVA inclòs i serà la botiga o la plataforma la que s'encarregarà de l'ingressar el pagament en Hisenda. En aqueix cas, el comprador rebrà la comanda a la seua casa de la mateixa manera que si l'haguera comprat dins de la Unió Europea, sense més tràmits. Aquesta és l'opció que ofereix més seguretat al consumidor, que es garanteix que l'import que paga en el moment de la compra és l'import final i evita sorpreses o costos inesperats.
 •  Si la botiga en línia no se suma a la Finestreta Única d'Importació (no estan obligades a fer-ho), les coses són diferents: si es compra en una botiga no registrada en el Import One Stop Shop, l'IVA es continuarà recaptant en la duana:
  •  El consumidor pagarà el producte sense IVA en el moment de la compra.
  •  Posteriorment, quan arribe a la duana, haurà de pagar l'IVA a Correus o a l'empresa de missatgeria, que seran els encarregats d'ingressar-lo en Hisenda.
  •  A més, haurà de pagar una comissió per la gestió del tràmit, amb el que no rebrà la seua comanda fins que no s'abonen aqueixos imports. Correus i les empreses de missatgeria estan desenvolupant sistemes per a fer els pagaments en línia.
  •  Els consumidors també té l'opció la realitzar ells mateixos les gestions, estalviant-se la comissió. Per a això caldrà indicar a l'agència de transport que es va realitzar el tràmit personalment, realitzar el pagament de l'IVA en la web de l'agència tributària, identificant-se mitjançant clau PIN o certificat digital. Posteriorment caldrà aportar el justificant de pagament emés per l'agència tributària a l'empresa encarregada de l'enviament, seguint el procediment que l'empresa establisca.
 •  En les compres per un valor superior a 150 euros, la situació no canvia. Aquests béns estan subjectes a aranzel: Correus o l'empresa de missatgeria s'encarregarà de tramitar el Document Únic Administratiu (*DUA) d'Importació i l'IVA, i repercutirà al consumidor al costat de la seua comissió per la gestió d'aquests tràmits.

Compres uns 5 euros més cares

La Finestreta Única d'Importació és el sistema més segur i en principi econòmic: pagaràs el que s'indica en el moment de la compra. Però les botigues situades fora de la Unió Europea no estan obligades a acollir-se a aquest sistema, i moltes no el fan.

Si compres en un establiment en línia de fora de la UE, mira si inclou o no l'IVA: si no és així, hauràs de pagar-ho quan arribe a la duana, més la comissió de l'empresa de transport (que et pots estalviar si ho fas tu mateix, encara que ja t'avancem que el tràmit en l'actualitat no és senzill). No sabem encara quina serà la quantia d'aqueixes comissions, però poden rondar els 5 euros per enviament, la qual cosa encarirà la compra si la botiga no s'acull al sistema IOS.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías