logo

Actualitat Notícies

Autònoms i jubilació: millora la teua pensió

Triar bé la base de cotització a la Seguretat Social

Eres autònom? Si ja estàs pensant en la teua jubilació, tal vegada t'estàs plantejant si interessa augmentar la base de cotització per a cobrar alguna cosa més en aqueix moment: t'ajudem a fer comptes.

Els treballadors per compte propi, els autònoms, poden triar la seua base de cotització a la Seguretat Social: poden decidir quant aportar a les arques públiques, respectant uns límits.

Cotització: una despesa fixa tots els mesos
Cada mes, l'autònom ha d'abonar a la Seguretat Social el 30,3% de la base de cotització que trie (en 2021, el percentatge ascendirà al 30,6%). Aqueixos diners ha d'ingressar-se sempre, tots els mesos, independentment dels ingressos que tinga.

És fonamental triar bé la base de cotització: l'edat i l'horitzó de jubilació són factors determinants per a saber quin hauria de ser la base de cotització de l'autònom.

Per quant has de cotitzar?

Aportar una quantitat pròxima al mínim no és bona idea, excepte per a autònoms joves, sempre que recórreguen a altres sistemes d'estalvi i completen les seues cobertures amb una assegurança privada. En canvi, els treballadors per compte propi més majors haurien d'intentar contribuir pel més que puguen... que no és el mateix que aportar el que vulguen..

La teua cotització depén també de la teua edat

Si tens menys de 47 anys

Si l'1 de gener de 2021 tens menys de 47 anys, podràs triar la base de cotització dins dels límits de les bases mínima i màxima: en altres paraules, entre els 944,40 i els 4.070,10 euros/mes. 

Si tens 47 anys

Si l'1 de gener de 2021 tens just 47 anys la situació és diferent:

Els qui al desembre de 2020 tinguen una base de cotització igual o superior als 2.052,00 euros/mes, podran triar la seua base de cotització dins del màxim i el mínim establits (és a dir, de 944,40 a 4.070,10 euros). 
Però els qui tingueren una base de cotització inferior als 2.052 euros mes, no podran superar els 2.077,80 euros/mes. Si desitjares fer-ho, hauries d'esperar a 2021 i sol·licitar-ho abans del 30 de juny
Si tens més de 48 anys

En general, només podràs triar entre els límits de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, als quals s'haurà d'afegir l'increment corresponent per a 2021.

  • Si cotitzaves per damunt d'aqueixos límits, podràs continuar mantenint la teua base de cotització prèvia.
  • Si abans dels 50 ja portaves almenys 5 anys cotitzant a la Seguretat Social, també són diferents els límits:
    • si vas cotitzar per menys de 2.052,00 euros/mes, els límits estaran entre 955,40 i 2.077,80 euros/mes;
    • si vas cotitzar per més d'aqueixa xifra, podràs triar donar-te d'alta com a autònom per una quantitat compresa entre els 944,40 euros/mes i l'import de l'última base incrementada en un 7% (sense sobrepassar en cap cas la base màxima de cotització de 4.070,10 euros/mes).
       

Et falta poc per a jubilar-te? Cotitza el més que pugues

Moralitat, si encara et falta per al moment de la jubilació, pot interessar-te més optar per cotitzar el mínim (i tractar de completar els teus futurs ingressos amb una inversió alternativa), però si tens a prop l'horitzó de la jubilació, t'interessa aportar tot el que pugues, no sols per la futura pensió, sinó també per a augmentar la cobertura de les altres prestacions del sistema.

En qualsevol cas, la recomanació d'OCU és complementar les cotitzacions al sistema amb altres formes d'estalvi a llarg termini, per a poder rendibilitzar els teus diners, sense assumir riscos innecessaris.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías